Betöltés...
nyomtatás  gyengén látóknak normál nézet   nagyítás kicsinyítés   
Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
25/2017. (II. 7.) Korm. rendelet
az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet és az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet módosításáról
2017-02-08
2017-02-08

25/2017. (II. 7.) Korm. rendelet

az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet és az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány

a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím és az 1. melléklet tekintetében az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény 28. § (3) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosítása

1. § Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet

a)1

b) 30/A. § (5) bekezdésében az „annak díja a mindenkori” szövegrész helyébe az „annak díja legfeljebb a mindenkori” szöveg

lép.

2. Az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló
256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet módosítása

2. § Az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet] 9. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

3. Záró rendelkezések

3. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1. § a) pontja 2017. március 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 25/2017. (II. 7.) Korm. rendelethez

1.     A 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 9. melléklet 2.1.2. pontjában foglalt táblázat „43–45” megjelölésű sora helyébe a következő sor lép:

[Egészségügyi szakdolgozók illetmény- vagy bérnövelésére tekintettel igényelhető
támogatási összeg fizetési osztályonként a kifizetőt terhelő közterhek nélkül (Ft/hó)

Évek

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43–45

24 043

18 111

29 467

31 422

35 427

41 425

41 425

41 425

41 425

41 425

2.     A 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 9. melléklet 2.1.2. pontjában foglalt táblázat a következő sorokkal egészül ki:

[Egészségügyi szakdolgozók illetmény- vagy bérnövelésére tekintettel igényelhető
támogatási összeg fizetési osztályonként a kifizetőt terhelő közterhek nélkül (Ft/hó)

Évek

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46–48

24 043

16 711

28 054

29 972

35 768

41 425

41 425

41 425

41 425

41 425

49–51

24 043

15 312

26 641

28 521

36 109

41 425

41 425

41 425

41 425

41 425